Miljöåtervinning


    Vi har två soprum på området; ett för brännbara hushållssopor och ett för återvinning. Avfall som
    EJ SKA slängas i områdets soprum (t.ex. grovsopor, farligt avfall och el-avfall) skall köras till en
    återvinningscentral (t.ex. Ullstämma), alltså skall detta INTE kastas i hörnet t.v. innanför dörren i
    återvinningsrummet.


    Så här skall soporna sorteras:

Hushållssopor
Till hushållssopor (brännbart avfall) räknas hårda plaster som inte är förpackningar. Papper som inte kan återvinnas hör också hit, liksom träföremål och annat som brinner bra. (Även komposterbart avfall kan läggas i huhållssoporna)

Några exempel:
  • disktrasor
  • plastleksaker
  • fönsterkuvert
  • post-it-lappar
  • trägafflar
  • mindre textilier (strumpor, trasor och liknande)
  • blöjor
  • servetter
  • blommor
  • krukväxter


Komposterbart avfall
Komposterbart avfall är alla organisak sopor, som uppstår i ett hushåll, till exempel vid matlagning. Komposten hittar ni bakom Röda Huset.

Några exempel:
  • matrester
  • ägg- och räkskal
  • potatis- och fruktskal
  • kaffesump (utan melitta-filter)
  • fiskrens
  • ben


Färgat glas
Flaskor och burkar av grönt, brunt eller blått glas ska läggas i behållaren för färgat glas. Det är viktigt att det färgade glaset inte blandas med det ofärgade eftersom sorterna ”förorenar” varandra.


Ofärgat glas
Flaskor och burkar av ofärgat, genomskinligt glas hör hemma i behållaren för ofärgat glas. Det är viktigt att ofärgat och färgat glas hålls åtskilda; sorterna ”förorenar” varandra.


Trycksaker
Tidningar, tidskrifter och andra trycksaker kan lämnas i återvinningsbehållare för returpapper/ tidningar. Plastpåsar och påklistrade reklamlappar tas bort innan trycksaken läggs i behållaren.

Övrigt papper ska inte läggas i behållare för returpapper. Det gäller till exempel kuvert, böcker och pappersförpackningar. Kontorspapper kan man däremot lägga i tidningsinsamlingen.


Pappersförpackningar
Pappersförpackningar är mjölk-, fil- och juicepaket, kartonger för fryst mat eller torra matvaror som pasta, ris och mjöl. Tvättmedelspaket, ägg- och mindre well-kartonger hör också hemma här, liksom papperskassar och andra tjocka påsar, till exempel för socker och potatis.


Plastförpackningar (hårda och mjuka)
Plastpåsar, ketchup-, saft- och schampoflaskor, liksom smör- och yoghurtburkar och tex frigolit.


Metallförpackningar
Konservburkar, värmeljushållare, tuber och läskburkar utan pant är exempel på metallförpackningar. Men även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som med fördel kan återvinnas.

Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt. Burkar som är helt urskrapade och torra kan läggas i behållare för metallförpackningar.


Småbatterier
I behållaren för batterier lägger du alla småbatterier från ditt hushåll.


Grovsopor
Skrymmande avfall som inte kan slängas som vanligt i soptunnorna kallas grovsopor och skall köras till en återvinningscentral. Det kan vara möbler, trädgårdsavfall, mattor och andra textilier, betong, sten och trärester.


Farligt avfall
Farligt avfall är sådant som ger bestående och allvarliga skador på människa och miljö, skall köras till en återvinningscentral. Några exempel är lösnings- och bekämpningsmedel, färg, olja, stora batterier och gastuber.


El-avfall
Elektriska och elektroniska produkter, som innehåller farliga ämnen, klassas som farligt avfall men allt el-avfall ska lämnas in på en återvinningscentral och får inte slängas bland övrigt hushållsavfall.

Observera att glödlampor och lysrör kan läggas i respektive behållare i återvinningsrummet.© 2005-2019 Gryningsgatan.se | Webmaster: Daniel Ericsson